Integratieve GezondheidszorgIntegratieve Geneeskunde wordt reeds jaren gedoceerd in de faculteiten geneeskunde in Amerika, Canada, Engeland, Duitsland en Zweden. In België staat het nog in de kinderschoenen. Met het programma van onze vzw willen we Integratieve Gezondheidszorg meer in de kijker zetten.


Integratieve Geneeskunde draait rond 4 grote uitgangspunten:

 • de gelijkwaardige relatie tussen de dokter en de patiënt
 • de wisselwerking tussen lichaam en geest
 • het belang van preventie
 • de open mindset ten opzichte van evidence based aanvullende therapieën

De gelijkwaardige relatie tussen de dokter en de patiënt


We zijn mondiger geworden en willen actief meewerken aan onze gezondheid. We willen graag betrokken worden bij de behandelingen. We hebben onvoldoende medische kennis maar mits de nodige kennis kunnen we wel zelf aanpassingen doen om ons lichaam te helpen bij het genezingsproces.


Een open dialoog met onze dokter is een vereiste. Vertel gewoon in alle openheid dat je actief wil meewerken aan de behandeling en leg duidelijk uit hoe je dit zal aanpakken. Verwijs gerust naar deze site.


De wisselwerking tussen lichaam en geest


Plato was er zich al van bewust dat er een duidelijke wisselwerking is tussen lichaam en geest. Je vindt dit ook wereldwijd terug in verschillende culturen door de eeuwen heen.


Mens sana in corpore sano of een gezonde geest in een gezond lichaam.


Als je een ernstige medische diagnose gekregen hebt dan heeft dit een duidelijke impact op je manier van denken en op je emoties. Anderzijds als je depressief bent of een burn-out hebt dan heeft dit ook een impact op jouw lichaam: je krijgt allerlei kwaaltjes.


We vertrouwen de dokters en psychologen om het medisch aspect aan te pakken. Wij gaan op onze eigen manier meewerken.


We leren jou jouw gedachten te beheersen en te sturen. Je hebt altijd de keuze dat je in problemen denkt of in oplossingen en die keuze maakt een wereld van verschil.


Jij bepaalt welke brandstoffen je in je lichaam brengt. Je kiest voor fast food of voor gezonde voeding.

Jij beslist of je in de zetel blijft liggen of dat je gaat wandelen.


Het belang van preventie


We vinden onze gezondheid allemaal evident, het is een verworven recht. Pas op de dag dat je een gezondheidsprobleem hebt sta je hierbij stil.

We kunnen niet alle ziektes voorkomen maar we kunnen wel ons best doen om zo gezond mogelijk te leven en de risico’s tot een minimum te herleiden.


Open mindset tegenover alternatieve evidence-based therapieën


Ons programma is enkel voor mensen die open staan voor deze alternatieve evidence-based technieken. We geven je duidelijke informatie en je past enkel de therapieën toe waarbij jij je goed voelt. Bespreek het zeker ook met je behandelend geneesheer.

Geen enkele van deze alternatieve therapieën schaadt de gezondheid.


We vragen je om het toe te passen in je dagelijks leven en vooral om het vol te houden.

Het is geen quick-fix oplossing. Je zal pas na verloop van enkele weken resultaat zien.


Uitgangspunt

Door kleine aanpassingen in ons dagelijks leven ondersteunen we ons lichaam en onze geest. Wij zijn de beste zorgverleners voor onszelf. We streven naar een harmonieuze omgeving waar aandacht geschonken wordt aan de mens in al zijn aspecten.


Voor wie?


De principes van Integratieve Gezondheidszorg kunnen door iedereen toegepast worden in het kader van preventie.


Maar deze principes zijn ook een absolute meerwaarde als je al een diagnose gekregen hebt. Deze aanpassingen kunnen leiden tot een sneller herstel of kunnen de nevenwerkingen van een behandeling beperken tot een minimum. Het is belangrijk dat je dit met jouw behandelend geneesheer bespreekt. Nogmaals: we gebruiken enkel evidence-based alternatieve therapieën ter ondersteuning van de klassieke medische behandeling.


Mensen die de diagnose gekregen hebben van kanker, fybromyalgie, cvs, burn-out, diabetes of mensen die een hartaanval gekregen hebben… Allemaal zijn ze gebaat met de introductie van integratieve gezondheidszorg.


Aanpak

We informeren en begeleiden de mensen rond verschillende thema’s. Elk teamlid van onze vzw heeft 1 of meerdere specialiteiten. Bovendien zijn we allemaal ervaringsdeskundigen. We werden zelf geconfronteerd met een ziekte en hebben de integratieve gezondheidszorg op onszelf toegepast. Bij ons krijg je dus niet enkel boekenkennis. Wij begrijpen jou!


Hieronder geven we je een totaaloverzicht van de verschillende onderdelen van Integratieve Gezondheidszorg. We beperken ons tot de aanvullende therapieën die evidence-based zijn.


We laten ons verder adviseren door het Medisch Oncologisch Team van het UZ Jette en door psychologe Iris Willems van Prana.


Aanvullende alternatieve therapieën


 • Mindset
 • Meditatie
 • Yoga
 • Pilates
 • Bewegen
 • Voeding
 • Hartcoherentie
 • Natuur en dieren

Meer informatie vind je op ons informatieplatform: